[ UCZNIOWIE ]

logo LOVII

[ UCZNIOWIE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego" 

Program zapewnia: 

  •  Wykwalifikowany zespół specjalistów w dziedzinie psychologii i terapii.
  •  Wczesną identyfikację pomocy w kryzysie psychicznym. 
  • Skrócony czas na zapewnienie działań wspierających. 
  • Uruchomiono specjalny numeru telefonu do rejestracji uczestników programu, na który mogą dzwonić rodzice zaniepokojeni zachowaniem swoich dzieci, także młodzież szukająca pomocy. 
  • Osoba szukająca pomocy otrzyma od do zespołu diagnostycznego wskazanie o czasie i miejscu badania. 
  • Badanie trwa 1.5 godziny (celem jego jest postawienie diagnozy oraz określenie dalszych wskazań terapeutycznych). 

plakat zdrowie psychiczne

Do góry