[ UCZNIOWIE ]

logo LOVII

[ UCZNIOWIE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

Ogłoszenia dla uczniów

Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Fizyki i Astronomii (WFiA) i Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska (WNoZiKŚ) Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na Drzwi Otwarte Dwóch Wydziałów.

Na Drzwi Otwarte w dniu 31.03.2023 w godzinach 10.00 - 12.30 zapraszają Instytuty Filozofii, Socjologii, Politologii, Studiów Międzynarodowych oraz Katedra Europeistyki. .

Dzień Otwarty odbędzie się 1 kwietnia 2023 w sali 25 Instytutu Informatyki UWr.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu zaprasza na Dzień Drzwi Otwartych w formie online i stacjonarnej:

Do góry