[ UCZNIOWIE ]

logo LOVII

[ UCZNIOWIE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

Przypominamy o inicjatywie Politechniki Wrocławskiej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych jaką jest Korespondencyjny Kurs z Matematyki. Jest to projekt, który Politechnika Wrocławska (jako jedyna uczelnia w Polsce) realizuje już ponad 40 lat.

Uczestnictwo w Kursie jest absolutnie dobrowolne i bezpłatne i polega na rozwiązywaniu publikowanych raz w miesiącu w internecie serii zadań (http://im.pwr.edu.pl/kurs/main.php). Uczniowie przesyłają rozwiązania wraz z kopertą zwrotną i znaczkiem na adres Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej. Zespół złożony z kilkunastu doświadczonych dydaktyków poprawia nadesłane prace, opatrując każdą obszernymi, indywidualnymi komentarzami i wskazówkami i odsyła je adresatom. Specyfika takiego przedmiotu, jakim jest matematyka powoduje, że systematyczne, samodzielne rozwiązywanie sformułowanych przez profesjonalistów zadań i wnikliwa analiza nadesłanych uwag jest najlepszym sposobem przygotowania przyszłego studenta do efektywnego studiowania. Sądzę też, że dużą rolę (z psychologicznego punktu widzenia) odgrywa pełna anonimowość kursanta, bo w naszym założeniu relacja kursant/poprawiający powinna być zdecydowaniu "dwuargumentowa". 
W odpowiedzi na pojawiający się czasem zarzut, że publikowane przez nas zadania są stanowczo zbyt trudne, chciałabym podkreślić, że Kurs skierowany jest przede wszystkim do uczniów, którzy zamierzają podjąć studia techniczne i ma im uświadomić, jaki poziom umiejętności matematycznych jest warunkiem koniecznym efektywnego studiowania. Przedmioty matematyczne stanowią podstawę dla dalszego zgłębiania wiedzy technicznej, co zostało uwzględnione przez przyznanie im 40% - 50% (w zależności od wydziału) punktów ECTS. Prowadzone przez nas statystyki dowodzą, że studenci, którzy przynajmniej przez kilka miesięcy uczestniczyli w Kursie, radzą sobie z  przedmiotami matematycznymi zdecydowanie lepiej niż przeciętny student rozpoczynający naukę na Politechnice.

Do góry