[ UCZNIOWIE ]

logo LOVII

[ UCZNIOWIE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat
   Informujemy, że w roku szkolnym 2014/15 Politechnika Wrocławska będzie kontynuować pracę z uczniami ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych w ramach Studium TALENT.
Bezpłatne zajęcia prowadzone z przedmiotów: matematyka i fizyka będą kończyły się egzaminem. Absolwent (laureat lub finalista) Studium TALENT otrzyma w rekrutacji na Politechnikę Wrocławską na rok akademicki 2015/16 – dodatkowe punkty powiększające wskaźnik rekrutacyjny.
 
Więcej informacji o studium znajduje się na stronie:
Do góry