[ RODZICE ]

logo LOVII

[ RODZICE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

Ogłoszenia dla rodziców

Spotkanie wychowawców klas I i II z rodzicami uczniów odbędzie się 7 czerwca 2021 r. o godz. 17:15 na platformie Teams (poprzez konta uczniowskie).

Ze zwględu na sytuację epidemiczną w kraju zebrania wychowawców z rodzicami oraz rozmowy indywidualne, które zaplanowane były na 18 marca br. zostają odwołane.

Do góry