[ RODZICE ]

logo LOVII

[ RODZICE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

Każde zebranie Rady Rodziców zostaje podsumowane protokołem.

Protokoły z zebrań Rady Rodziców, zgodnie z regulaminem RR są dostępne do wglądu w Sekretariacie szkoły.

Do góry