[ RODZICE ]

logo LOVII

[ RODZICE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

Pełny skład Rady Rodziców stanowią przedstawiciele rodziców,  z każdej klasy 1 rodzic, wybrany na I zebraniu klasowym na początku roku szkolnego. 

W roku szkolnym 2021/ 2022 wybrano następujący Zarząd Rady Rodziców (RR):

Przewodniczący:          Igor Madej
Wiceprzewodniczący:  Zbigniew Łabaz
Sekretarz:                    Monika Hernik-Oko 
Skarbnik:                      Arkadiusz Haszto

Ponadto z pełnego składu Rady Rodziców do czynnego udziału w pracach Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/ 2022  zgłosiło się kilkunastu rodziców.

W ten sposób został ustalony skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022 - tabela poniżej

Klasa Imię i nazwisko Rodzica
1B1 Emilia Sterniuk
1B2 Wojciech Rutkowski
1B3 Tomasz Gomułkiewicz
1C Katarzyna Dubaj-Ołdak
1D Joanna Sawośko-Duda
1F Ewa Ptasznik
1G Marek Lej
2B1 Wioletta Czajka
2B2 Monika Szerszeń-Hrycyna
2D Urszula Nowak
2G Dagmara Hudyma
2I Monika Hernik-Oko
3Ap Arkadiusz Haszto
3B1 Zbigniew Łabaz
3Bp2 Igor Madej
3Dp Irena Bernagiewicz-Garbera
3E Lilianna Stankowiak-Janków
Do góry