[ RODZICE ]

logo LOVII

[ RODZICE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

Zgodnie z harmonogramem pracy szkoły w II półroczu 16.03.22 (środa) planowane były spotkania wychowawców klas z rodzicami oraz konsultacje dla rodziców uczniów klas 1, 2. 3. 

Decyzją Dyrektora Szkoły w formie stacjonarnej odbędą się tylko spotkania wychowawców klas 3 (klas maturalnych) w formie stacjonarnej o godz. 17.00 

Wychowawcy klas 1, 2, 3 (liceum 4-letniego) przeprowadzają spotkania z rodzicami w formie online

Konsultacje dla rodziców mogą się odbywać w formie stacjonarnej lub online po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu. 

Do góry