[ UCZNIOWIE ]

logo LOVII

[ UCZNIOWIE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

 

Wprowadzenie

 

Istnieje wiele ziół w Polsce i na świecie, których zastosowanie nie jest wszystkim szeroko znane. Waszym zadaniem będzie przybliżenie niektórych z nich w formie ustnej prezentacji.

 

Zadanie

 

Zadanie Wasze będzie polegało na przedstawieniu 3-4 ziół w formie ustnej prezentacji. Możecie wspomóc swoją wypowiedź  pomocami w postaci: programu Power-point, stworzonego przez Was zielnika, plakatu, przygotowanej degustacji, zdjęć, fotografii itp.

 

Wybrane przez Was zioła muszą należeć do określonej, losowo-wybranej kategorii:

 • Zioła wykorzystywane w medycynie (medicinal herbs)
 • Zioła wykorzystywane w kosmetyce (cosmetic herbs)
 • Zioła wykorzystywane w kuchni (culinary herbs)
 • Zioła szkodliwe (toxic herbs)

W swojej prezentacji powinniście skupić się na następujących elementach:

 • opis rośliny (liście, rozmiary, ewentualnie typ kwiatostanu),
 • występowanie, czy powszechnie znana jest w Polsce,
 • która część rośliny jest wykorzystywana (np. korzeń, liść, kwiat),
 • działanie rośliny i zastosowanie, skutki (jaki ma wpływ na organizm),
 • uzasadnienie wyboru i wyrażenie opinii.

Zasoby

 

Skorzystaj z następujących linków:

 

http://www.herbs.org

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Herb

 

http://www.realtime.net/anr/herbs.html

Możesz również użyć następujących wyszukiwarek internetowych:

http://www.google.pl

 

http://www.yahoo.com

 

Proces

 • Dobieracie się w pary, a następnie losujecie jedną z w/w kategorii iół.
 • Korzystając z Internetu, wspólnie wybieracie 3-4 zioła z wylosowanej  kategorii, a następnie wyszukujecie informacje potrzebne do stworzenia prezentacji.
 • Pamiętajcie o zawarciu wszystkich wymaganych elementów.
 • Zastanówcie się, jakie dodatkowe pomoce wizualne użyjecie do wzbogacenia Waszej wypowiedzi. Wspólnie je opracujcie.
 • Przygotujcie ustną prezentację, której długość nie powinna przekroczyć 5-7 minut.
 • Na realizację projektu macie około 2 tygodni.

Ewaluacja

Wasza prezentacja będzie oceniona w parach. Przy ocenianiu pracy będą brane pod uwagę następujące elementy:
 
 Kryterium

Minimalne

1 pkt

Średnie

2 pkt

Dobre

3 pkt

Wzorowe

4 pkt

Pkt

Zawartość merytoryczna (poziom i jakość informacji, logiczna argumentacja i uzasadnienie wyboru)

Duża

rozbieżność w opracowanym materiale, krótki lub niepełny opis

Poprawnie zrealizowany temat lecz brak istotnych szczegółów oraz uzasadnienia wyboru ziół

Realizacja wszystkich wymaganych elementów w dość pobieżny sposób

Wymienione wszystkie wymagane informacje, obszerne, logiczne i poprawnie merytorycznie sformułowania dotyczące argumentacji i uzasadnienia wyboru

 

 

 

 

 

 

1 - 4

Ogólne wrażenia estetyczne (styl i forma prezentacji)

Prezentacja mało ciekawa, brak rzetelnego przygotowania

Prezentacja ciekawa lecz dosyć schematyczna

Bardzo ciekawa prezentacja, dobry styl, przedstawienie wszystkich informacji w dobrze uporządkowany sposób

Wzorowa, oryginalna prezentacja, przedstawienie informacji w interesujący sposób (np. eksponaty)

 

 

 

 

1 - 4

Poprawność gramatyczna, zasób słownictwa, płynność wypowiedzi, wymowa

Nieporadne użycie struktur składniowych, liczne błędy językowe, ubogie słownictwo, brak płynności wypowiedzi, niepoprawna wymowa i intonacja

Ograniczony zakres struktur gramatycznych, podstawowe słownictwo, błędy językowe, wypowiedź niezbyt płynna, częściowo niepoprawna wymowa i intonacja

Dosyć urozmaicone struktury gramatyczne, oraz słownictwo, nieliczne błędy językowe, wypowiedź płynna, poprawna wymowa z intonacją

Urozmaicone struktury gramatyczne, bogate słownictwo, sporadyczne błędy, wypowiedź płynna, wymowa i intonacja poprawna

 

 

 

 

 

1 - 4

Koordynacja działań i zespołowość podczas prezentacji (umiejętność współpracy w parze)

Całkowity brak współpracy

Dominacja jednej osoby, mała kolektywność

Dobra współorganizacja pracy przy prezentacji, równomierne rozłożenie „sił”, widoczne zaangażowanie uczniów w realizację projektu

Doskonała współpraca pary, widoczne zaangażowanie wszystkich uczniów poparte dużą pewnością siebie

 

 

 

1 - 4

Przekaz ustny

Prezentacja odczytana z kartki bądź ekranu, cicho, niewyraźnie, brak kontaktu wzrokowego

Prezentacja w połowie odczytana, za cicho, sporadyczny kontakt wzrokowy

Sporadyczne posługiwanie się kartką , przekaz dosyć głośny i wyraźny, kontakt wzrokowy

Głośny, wyraźny przekaz,  bez użycia kartki, zachowany kontakt wzrokowy

 

 

1 - 4

Wymagane informacje 

 

 • opis rośliny (liście, rozmiary, ewentualnie typ kwiatostanu),
 • występowanie, czy powszechnie znana jest w Polsce,
 • która część rośliny jest wykorzystywana (np. korzeń, liść, kwiat),
 • działanie rośliny i zastosowanie, skutki (jaki ma wpływ na organizm),
 • uzasadnienie wyboru i wyrażenie opinii.

OCENA

LICZBA PUNKTÓW

CELUJĄCA

20 - 19

BARDZO DOBRA

18– 17

DOBRA

16 – 15

DOSTATECZNA

14 – 12

DOPUSZCZAJĄCA

11 – 10

NIEDOSTATECZNA

9 – 0

 
 
Zakończenie

Celem Waszego projektu  było wyszukanie informacji na temat wybranych ziół, a następnie zaprezentowanie ich w formie ustnej przed całą grupą. Po wykonaniu tego zadania powinniście mieć szerszą wiedzę na temat rodzajów ziół, ich występowania oraz zastosowania. Mamy nadzieję, że nowo zdobyta wiedza zainspiruje Was do dalszych badań i dociekań, a wiosna i zbliżające się wakacje umożliwią Wam odszukanie tych ziół w naturze.

 

Życzymy powodzenia!

 

Do góry