[ UCZNIOWIE ]

logo LOVII

[ UCZNIOWIE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

 

a) Stołowe Mountains National Park   smnp
 b) Karkonoski National Park  knp
 
c) Tatra National Park
 tnp


 
 

Introduction

 

In Poland there are different kinds of National Parks, all worth visiting. All of them are unique, characteristic for their fauna and flora and can offer a lot to any tourist. Each of them is a living organism struggling with everyday problems, environmental threats and potential danger.

 

Your task will be to work on one of the Parks listed above, assigned to you by the teacher, and develop a leaflet describing and recommending the selected Park.

 

Task

 

In pairs, you are going to design and print out a leaflet about one of the Parks. Your leaflet will be handed out to foreign students from the Commenius Exchange Programme coming to our school, who will be working on the National Parks and endangered species from their countries. Before you start writing, you will have to:

  • visit the suggested links and read the contents,
  • decide on the size and layout of the leaflet,
  • divide your pairwork, establish responsibilities.

Process

 

Your leaflet should have both factual and educational value, and should include the following elements:

  • Location and the size of the Park,
  • Nature values of the Park (fauna & flora, plant zones),
  • Species under protection,
  • Tourist infrastructure (how it is organized, tourist attractions and services, dangers connected with tourist traffic),
  • Problems  of the Park (e.g. industry in the vicinity, road network expansion).

Sources

 

We advise you to visit the following pages, which might be helpful.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluation

 

Your task will be evaluated in a written form, and it will undergo the following criteria:

 

 

Minimalne

1 pkt

Średnie

2 pkt

Dobre

3 pkt

Wzorowe

4 pkt

 

Pkt

Zawartość merytoryczna (poziom i jakość informacji)

Duża

rozbieżność w opracowanym materiale, brak istotnych informacji

Poprawnie zrealizowany opis lecz brak szczegółowych informacji na zadane zagadnienia

Pokaźny zbiór informacji lecz odpowiedzi na zagadnienia ujęte w schematyczny sposób

Wymienione wszystkie wymagane odpowiedzi,  ujęte w oryginalny sposób

 

 

 

 

 

 

1 - 4

Forma ulotki (aspekty techniczne, wrażenia estetyczne, stylistyka)

Praca nieestetyczna, chaotyczna, brak przejrzystości, brak elementów graficznych

Praca mało estetyczna, mało przejrzysta, w dużej mierze chaotyczna, mało elementów graficznych

Praca estetyczna, przejrzysta, ciekawa graficznie

Praca o dużej estetyce, bardzo przejrzysta, oryginalny pomysł graficzny

 

 

 

1 - 4

Poprawność gramatyczna, zasób słownictwa

Nieporadne użycie struktur składniowych, liczne błędy językowe i ortograficzne, ubogie słownictwo

Ograniczony zakres struktur gramatycznych, podstawowe słownictwo, błędy językowe i ortograficzne

Dosyć urozmaicone struktury gramatyczne, oraz słownictwo, nieliczne błędy językowe i ortograficzne

Urozmaicone struktury gramatyczne, bogate słownictwo, sporadyczne błędy ortograficzne

 

 

 

 

1 - 4

Koordynacja działań i zespołowość podczas pracy nad zadaniem (umiejętność współpracy w parze)

 

Całkowity brak współpracy

Praca indywidualna, mała kolektywność

Dobra współorganizacja pracy, współdziałanie w parze

Doskonała, równomierna współpraca obu osób

 

 

 

1 - 4

 
 

OCENA

LICZBA PUNKTÓW

CELUJĄCA

16 - 15

BARDZO DOBRA

14 – 13

DOBRA

12 – 10

DOSTATECZNA

9 – 8

DOPUSZCZAJĄCA

7 – 6

NIEDOSTATECZNA

5 – 0

 

Conclusions

 

Your task was to design a leaflet about one of the Polish National Parks. Now you are experts on them! You are going to share your knowledge with the students from the Commenius Exchange Programme, who will definitely appreciate your effort. Thanks to your leaflet the students will be more familiar with the National Park in your neighborhood, their values and their problems, and may, in the future, want to visit it.

 

Congratulations!

Do góry