[ KANDYDACI ]

logo LOVII

[ KANDYDACI ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat
logo FB

W roku szkolnym 2021/2022 planowane są następujące klasy:

 

1A
 
klasa z rozszerzoną biologią, chemią i fizyką, 
jęz. angielski, jęz. niemiecki, jęz. łaciński
 
1B1
 
klasa z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką, 
jęz. angielski poszerzony, jęz. niemiecki, jęz. łaciński
 
1B2
 
klasa z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką, 
jęz. angielski poszerzony, jęz. niemiecki, jęz. łaciński
 
1C
 
klasa z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką, 
jęz. niemiecki poszerzony, jęz. angielski
 
1D
 
klasa z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką, 
jęz. angielski, jęz. rosyjski/jęz. francuski
 
1E
 
klasa z rozszerzoną historią, jęz. polskim i jęz. angielskim,
jęz. francuski, jęz. łaciński
 
1F
 
klasa z rozszerzoną biologią, chemią i fizyką, 
jęz. angielski, jęz. niemiecki
 
1G
 
klasa z rozszerzoną matematyką, fizyką i geografią, 
jęz. angielski, jęz. niemiecki
 
1H
 
klasa z rozszerzoną matematyką, informatyką i fizyką, 
jęz. angielski poszerzony, jęz. rosyjski
 
1i
 
klasa z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką, 
jęz. angielski, jęz. niemiecki
 

 

We wszystkich klasach językiem kontynuacji jest język angielski.

 

  • Do klas A i F, w których realizowany jest rozszerzony program nauczania biologii, chemii i fizyki oraz do klas B1, B2, C, D oraz I, w których realizowany jest rozszerzony program nauczania biologii, chemii i matematyki będą liczone punkty z następujących przedmiotów: 

język polski, matematyka, biologia, chemia. 

  • Do klasy E, w której realizowany jest rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii, języka angielskiego liczone będą punkty z następujących przedmiotów:

język polski, matematyka, historia, język obcy nowożytny obowiązkowy.

  • Do klasy G, w której realizowany jest rozszerzony program nauczania matematyki, 
    fizyki i geografii będą liczone punkty z następujących przedmiotów:

język polski, matematyka, fizyka, geografia. 

  • Do klasy H, w której realizowany jest rozszerzony program nauczania matematyki, 
    informatyki, fizyki będą liczone punkty z następujących przedmiotów: 

język polski, matematyka, informatyka, fizyka.

Do góry