[ NAUCZYCIELE ]

logo LOVII

[ NAUCZYCIELE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

Nauczyciele i pracownicy LO nr VII mają możliwość uzyskania dostępu do Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego, w ramach której mogą korzystać z licencji Exchange Online (Plan 1) for students oraz Office 365 A1 for students.

Regulamin korzystania z Platformy jest na stronie https://pe.edu.wroclaw.pl/regulamin
 
Na stronie tej dostępny jest wniosek, który należy wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły.
 
Po założeniu konta nauczyciele i pracownicy wrocławskich placówek oświatowych mają bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej Moodle (na stronie https://pe.edu.wroclaw.pl) oraz do usługi Office 365 (na stronie https://portal.office.com), w ramach której dostępne są wersje online programów: Outlook, Word, PowerPoint, SharePoint, Sway, OneDrive, Excel, OneNote i Teams.
Do góry