[ O SZKOLE ]

logo LOVII

[ O SZKOLE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

Dnia 27 IV 2015r. odbył się zorganizowany przez klasę Ig wraz z wychowawcą p. Agatą Kozal quiz, obejmujący zagadnienia związane z tematem Konstytucji 3 Maja oraz Sejmu Wielkiego.

Udział brało w nim czternaście dwuosobowych reprezentacji z klas pierwszych i drugich.

Nad przebiegiem quizu i poprawnością odpowiedzi czuwało jury w składzie: p. Wicedyrektor Marta Sakowicz, p. Aleksandra Milewicz – nauczyciel historii oraz p. Agata Kozal – nauczyciel języka niemieckiego i organizator konkursu.

Pierwsza część quizu przeprowadzona została przy użyciu platformy Kahoot. Składała się z dziesięciu pytań zamkniętych. Uczestnicy udzielali odpowiedzi poprzez specjalną aplikację internetową. W każdym pytaniu były trzy lub cztery możliwe odpowiedzi i wśród nich tylko jedna poprawna.

Punkty przyznawane były drużynom automatycznie za poprawność odpowiedzi oraz czas ich udzielania.

Po zakończeniu eliminacji wyświetlone zostały na ekranie identyfikatory pięciu drużyn, które uzyskały najwięcej punktów. Te drużyny dopuszczone zostały do kolejnego etapu.

Pierwszy etap konkursu dostarczył wiele emocji, tak podczas logowania, jak podczas udzielania odpowiedzi i obserwowania wyników na ekranie.

Lista pięciu najlepszych drużyn, które dopuszczone zostały do kolejnego etapu przedstawia się następująco:

  1. Klasa 1b z wynikiem 6501 punktów kahoot
  2. Klasa 1a z wynikiem 6282 punkty kahoot
  3. Klasa 1h z wynikiem 6017 punktów kahoot
  4. Klasa 2a z wynikiem 5516 punktów kahoot
  5. Klasa 2h z wynikiem 4916 punktów kahoot

W drugim etapie reprezentacje klas odpowiadały na pięć wylosowanych pytań. Odpowiedzi w tej części nie wyłoniły laureatów. Konieczna była dogrywka. Ostateczny wynik to:

I miejsce - klasa 1a (Olgierd Dróżdż, Artur Idziak)
II miejsce - klasa 2h (Krystian Sadowski, Maciej Kobusiński)
III miejsce - klasa 1i (Katarzyna Siekaniec, Dawid Wyrzykowski).

Wszyscy uczestnicy konkursu za udział dostali lizaki oraz długopisy.

Laureaci I miejsca otrzymali pendrive’y 16 GB, czekolady, długopisy. Laureaci II i III miejsca dostali filmy, czekolady, długopisy. Sponsorami nagród są: p. Agnieszka Tomków – Brycka (mama ucznia z klasy 1g) oraz Rada Rodziców L. O. nr VII.

Serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy: klasa 1g wraz z wychowawcą

Do góry