[ O SZKOLE ]

logo LOVII

[ O SZKOLE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

W dniach 20.05.2024 r. – 24.05.2024 r. zespół szkolnych specjalistów w składzie psycholog Beata Kessler i pedagog Barbara Żukowska odbył szkolenie Basic English w Sewilli w Hiszpanii.

Kurs odbył się w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” współfinasowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ „Nasz nauUczyciel - Rozwój kompetencji zawodowych i językowych sukcesem rozwoju szkoły.

Celem kursu było podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem mobilnej strony języka, komunikowania się językiem angielskim w codziennych sytuacjach życiowych, w przestrzeni miejskiej, ośrodkach kultury i użyteczności publicznej oraz w codziennej rzeczywistości nauczycieli.  Nabyte przez psychologa i pedagoga umiejętności językowe przysłużą się do do efektywniejszej pracy z uczniami cudzoziemcami i ich rodzinami w poradnictwie i wsparciu psychologicznym i pedagogicznym.

Zajęcia odbywały się w się w centrum językowym w Sewilli przy Avenida Hytasa 36. Prowadzone były przez native speaker’a w języku angielskim. Grupa liczyła kilkunastu nauczycieli z Polski. Zajęcia były bardzo aktywne, prowadzone różnorodnymi technikami dydaktycznymi, indywidualizowane według potrzeb i poziomu znajomości języka przez kursantów.

Szczególnym walorem kursu były zajęcia prowadzone w mieście: w centrach kultury, ważnych miejscach spotkań ludności, kafejkach, restauracjach, muzeach, małych faktoriach, na lokalnych targach i jarmarkach. Nauczyciel wprowadzał kursantów w specyfikę miejsca, a następnie zlecał do wykonania praktyczne zadania, które należało wykonać posługując się językiem angielskim: nawiązać kontakt ze sprzedawcą, zamówić śniadanie, dopytać o działanie przedmiotu, prowadzić rozmowę z nowymi znajomymi, uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta.

Prowadzący wspaniale integrował grupę swoich uczniów. Zachęcał do samodzielności. Prowadził rozmowę, udzielał wskazówek. Podczas zajęć w centrum językowym mogliśmy szkolić konwersację, dzielić się emocjami i doświadczeniami, również zawodowymi.

Przyjazna atmosfera i życzliwość mieszkańców Sewilli pozwoliła nam pozbyć się lęków przed mówieniem w obcym języku. Umożliwiła śmiałe korzystanie z uroków tego miejsca i uczestniczenie w życiu miasta.

Nabyte umiejętności porozumiewania się w języku angielskim z pewnością umożliwią efektywniejszą komunikację z uczniami cudzoziemcami i ich rodzinami. Dadzą też możliwość dzielenia się zdobytymi doświadczeniami z innymi nauczycielami, zachęcając ich do rozwoju zawodowego i nabywaniu nowych umiejętności.

Beata Kessler
Barbara Żukowska

Do góry