[ O SZKOLE ]

logo LOVII

[ O SZKOLE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

W piątek 14. czerwca, w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady,

uczniowie klasy II A wraz z młodzieżą innych szkół Rodziny Szkół im. AK i Bohaterów AK, zgromadzili się na spotkaniu edukacyjnym na Cmentarzu Osobowickim. Przeszliśmy drogą pamięci od grobu Stanisława Ryniaka ( numer obozowy 31), który uzyskał miano „pierwszego więźnia Auschwitz” do grobu Jerzego Jarocha , również więźnia pierwszego transportu do Auschwitz (miał numer 376),

Pracownicy naukowi IPN: Jacek Cielecki, Przemysław Mandela, Wojciech Trębacz oraz Damian Mroczek, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, przedstawili podstawowe informacje dotyczące ustanowienia Dnia Pamięci, powstania obozów w III Rzeszy i obozu w Auschwitz oraz historii pierwszego transportu do tego obozu. Przybliżono również postaci Stanisława Ryniaka, Jerzego Jarocha oraz Tadeusza Srogiego (spoczywa na Cmentarzu Grabiszyńskim, więzień pierwszego transportu, numer obozowy 178, pomagał w słynnej ucieczce zakochanej pary Jerzego Bieleckiego i Cyli Cybulskiej), Jana Dudzika, pochowanego na cmentarzu w Wałbrzychu (numer obozowy 303).

W pierwszym transporcie z więzienia w Tarnowie do obozu Auschwitz dotarło 728 Polaków, głównie uczniów, harcerzy, studentów i inteligencji polskiej.

W asyście wojskowej oddaliśmy hołd wszystkim więźniom obozów koncentracyjnych i obozów zagłady modląc się i paląc znicze.

Do góry