[ O SZKOLE ]

logo LOVII

[ O SZKOLE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

W tym roku szkolnym klasy I realizowały projekt geograficzny, którego celem było poznanie geografii jako nauki, a także zaprezentowanie swoich mocnych stron.

Projekt geograficzny jest innowacyjnym podejściem edukacyjnym, które ma na celu aktywne zaangażowanie uczniów w proces uczenia się poprzez realizację konkretnych zadań. Metoda projektu przenosi zatem poza tradycyjne ramy uczenia się, umożliwiając praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

Uczniowie w różnych sposób podeszli do wykonania zadania, część z nich wykonała filmy pokazujące np. zróżnicowanie kulturowe świata, był również wywiad dotyczący Węgier czy podróż do Niemiec i Holandii. Różnorodność podejścia do tematu można zaobserwować na przykładzie wybranych prac. Gratuluję wszystkim uczniom ich kreatywnego podejścia do tematu.

Katarzyna Milewska

Do góry