[ O SZKOLE ]

logo LOVII

[ O SZKOLE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

W dniu 22 listopada bieżącego roku odbyła się uroczystość upamiętniająca 105. rocznicę zakończenia walk polsko – ukraińskich o Lwów w 1918 roku.

Granice rodzącego się po latach zaborów państwa polskiego ukształtują się zarówno na drodze decyzji dyplomatycznych wielkich mocarstw, jak i walk. Samo miasto o którym mowa, to ważny ośrodek kultury i nauki polskiej na przestrzeni dziejów.        

W zaciętych walkach o Lwów bohaterstwem odznaczyła się młodzież nazwana Orlętami Lwowskimi. Orlęta rekrutowały się z chłopców i dziewcząt, którzy nie ukończyli 18 roku życia, reprezentujących wszystkie lwowskie warstwy społeczne.

W uroczystej mszy świętej poświęconej pamięci Orląt, ale i żyjących Lwowiaków i Kresowiaków, naszą szkołę pod opieką pani Grażyny Przybycień godnie reprezentowali uczniowie klasy 2G: Ida Siudzińska, Piotr Goumand i Aleksander Horoszkiewicz. Po mszy świętej nastąpiło przejście na cmentarz parafialny na Sępolnie pod Pomnik Orląt Lwowskich, gdzie odbyło się uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

Przemierzając ulice naszego miasta, pamiętajmy także o wybitnych twórcach polskiej kultury i nauki, którzy w wyniku zawirowań historii znaleźli życiową i zawodową przystań po II wojnie światowej właśnie we Wrocławiu. Dawne Kresy II Rzeczypospolitej to była przecież „mała ojczyzna” milionów naszych rodaków, umierających za nią na polach bitew, konających na katordze czy w sowieckich łagrach.

Do góry