[ O SZKOLE ]

logo LOVII

[ O SZKOLE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

Szanowni Państwo, 

epistemologia to dyscyplina filozoficzna zajmująca się kwestią wiedzy o świecie. Właśnie koncepcji wiedzy uczestnicy koła filozoficzno-etycznego poświęcili swój projekt edukacyjny.

Ich uwaga  skoncentrowała się na wiedzy humanistycznej, w ich ocenie, mało promowanej w szkołach średnich w naszym kraju. W żadnym wypadku nie deprecjonując tzw. nauk szczegółowych-realnych (science) pochylili się nad wspomnianą wcześniej wiedzą, która poprzez swą niepopularność wzbudziła ich zainteresowanie. Nie formułując radykalnych tez chcieli jedynie wzbudzić namysł społeczności szkolnej nad wartością szeroko rozumianej humanistyki. By osiągnąć zamierzony cel posłużyli się trzema rodzajami działań:

 • po pierwsze, niczym Sokrates, przechadzając się po naszej „szkolnej Agorze” przepytali uczniów LO VII z wiedzy zdobywanej na lekcjach zaliczanych do przedmiotów humanistycznych, czyli Filozofii, Historii, Języka Polskiego (Literatury).  

Obrali następującą metodę: odpytanie trzech uczniów z każdej klasy (wyłączając klasy maturalne); zadanie trzech pytań (po jedynym z Filozofii, Historii i Literatury);

 • po drugie, zebrali opinie społeczności LO VII na temat wiedzy humanistycznej poprzez zapisanie owych opinii markerami na białych koszulkach (T-shirt) noszonych przez twórców niniejszego projektu;
 • po trzecie, stworzyli i wywiesili w szkole plakaty zawierające uzyskane statystyki, koszulki z opiniami oraz zadanymi pytaniami zachęcając w ten sposób do namysłu nad wartością wiedzy humanistycznej.

   

  Z poważaniem,
  opiekun koła filozoficzno-etycznego
  dr Mateusz Biernaczyk 

Do góry