[ O SZKOLE ]

logo LOVII

[ O SZKOLE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

18.04.2023 odbył się IX dolnośląski konkurs matematyczno-informatyczny KoALa.

Konkurs wywodzi się z Australii, gdzie pod nazwą Australian Informatics Competition został w roku 2005 utworzony przez fundację Australian Mathematics Trust.

Zadania konkursowe dotyczą zagadnień z pogranicza matematyki i informatyki. Konkurs ma na celu popularyzację związków tych dyscyplin i ukazanie informatyki jako nauki, do której uprawiania potrzeba matematycznej umiejętności logicznego, dedukcyjnego myślenia. Przy rozwiązywaniu zadań nie używa się komputera i nie potrzeba do nich umiejętności programowania, prezentują one natomiast elementy matematyki związane z informatyką i mogą stanowić swoisty test zdolności informatycznych dla osób, które nie miały nic wspólnego z programowaniem ani algorytmiką.

W konkursie wzięło udział 46 uczniów.

Wyniki konkursu zostaną podane w maju.

Marta Drewniowska- koordynator konkursu w LO VII

Do góry