[ O SZKOLE ]

logo LOVII

[ O SZKOLE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

W niedzielę 13. grudnia 1981 roku ówczesne władze polskie wprowadziły wbrew obowiązującemu prawu na terenie całego kraju stan wojenny.

Na ulice wyjechały czołgi i wozy opancerzone, zaroiło się od wojska, MO i ZOMO. Wprowadzono też godzinę milicyjną. Wyłączono telefony. Rozpoczęły się aresztowania działaczy Solidarności. Najwyższą władzą stanu wojennego była Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego ( tzw. WRON-a).

Podczas trwania stanu wojennego i w późniejszym okresie zginęło ok. 100 osób, ok. 10 tysięcy zostało internowanych. Staliśmy się więźniami we własnym kraju.

12. grudnia 2014 roku na terenie Politechniki Wrocławskiej odbyły się wrocławskie obchody upamiętniające wprowadzenie stanu wojennego i jego ofiary. Mszę św. w intencji ofiar stanu wojennego celebrował biskup Siemieniewski.

W uroczystościach uczestniczyli oprócz władz Politechniki i NSZZ Solidarność także przedstawiciele wojewody, marszałka, prezydenta Wrocławia, Rady Miejskiej. Obecne były delegacje Ośrodka Pamięć i Przyszłość i IPN oraz wielu uczestników tamtych wydarzeń.

Nasz poczet sztandarowy w składzie: Julia Gozdek, Agnieszka Kuśnierz, Karol Kosoń, brał udział w obchodach rocznicowych. Po ich zakończeniu zaproszeni zostaliśmy na poczęstunek, podczas którego mogliśmy porozmawiać z rektorem Politechniki, przewodniczącym NSZZ Solidarność, panią poseł Beatą Kempą oraz z panem Marianem Michalczykiem, który był uczestnikiem wydarzeń grudniowych i jest ojcem Kazimierza Michalczyka zastrzelonego podczas wrocławskiej manifestacji 31. sierpnia 1982 roku.

Do góry